Nevyriausybinėmis organizacijoms – nauja finansavimo galimybė

pagal | 2019 31 gruodžio

Vasario 6 d. Vilniuje įvyko NVO Programos Lietuvoje atidarymo konferencija. Jau kovo 18 d. bus skelbiamas pirmasis kvietimas teikti paraiškas Lietuvos nevyriausybinėms organizacijoms, veikiančioms žmogaus teisių, demokratijos, socialinio teisingumo ir aplinkosaugos srityse.

NVO Programos Lietuvoje pristatyme dalyvavo Norvegijos ir Lietuvos valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir verslo įmonių atstovai, kurie aptarė nevyriausybinių organizacijų vaidmenį teisėkūros procese, bendradarbiavimo ir partnerystės perspektyvas bei nevyriausybinio sektoriaus sampratą.

Norvegijos Užsienio reikalų ministerijos atstovas, kuruojantis EEE FM, Steinar Egil Hagen pristatė Donorų lūkesčius Programos atžvilgiu, ir taip pat akcentavo žmogaus teisių svarbą NVO Programose visose šalyse, taip pat ir Lietuvoje. Jis pabrėžė būtinybę Programos rėmuose dirbti su tokiais aktualiais žmogaus teisių klausimais kaip rasizmas, ekstremizmas, ksenofobija, homofobija, antisemitizmas, lygios galimybės, smurtas šeimoje (apimant smurtą lyties pagrindu) ir prekyba žmonėmis.

NVO Programos Lietuvoje direktorė ir Žmogaus teisių stebėjimo instituto l.e.p. direktorė Dovilė Šakalienė akcentavo, kad nevyriausybinio sektoriaus vaidmuo vis dar nėra tinkamai vertinamas, nors didžiulis NVO ekspertinis potencialas galėtų ir turėtų būti panaudotas formuojant valstybės politiką, priimant visuomenei kertinius sprendimus, sprendžiant aktualias žmogaus teisių problemas.

„Nenorima suvokti kas yra nevyriausybinis sektorius, kokį ryšį jis turi su žmogaus teisėmis, kas apskritai tos žmogaus teisės yra ir tuomet natūralu, kad Lietuva neturi žmogaus teisių politikos, o tie patys žmonės masiškai evakuojasi į šalis su stipriu NVO sektoriumi ir aukštų standartų žmogaus teisių politika,“ – sakė Programos direktorė. „Manau, kad turime labai gerą galimybę prisidėti prie adekvataus bendradarbiavimo mechanizmo sukūrimo, kai NVO sektorius būtų priimamas ir vertinamas už tai, ką turi – aukštą kompetencijos lygį valstybės politikos formavimui svarbiose srityse, motyvuotus, kvalifikuotus, profesionalius darbuotojus, nepriklausomus ekspertus, garsinančius Lietuvą tarptautinėse organizacijose. Ir tinkamo jo rėmimo mechanizmo suformavimo – skaidraus ir efektyvaus, nepakertančio sektoriaus nepriklausomumo.“

Seimo narė Dalia Kuodytė, aktyviai bendradarbiaujanti su NVO ekspertais teisėkūros procese, tame tarpe priimant Lietuvos visuomenei itin aktualų Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą, pabrėžė pritarianti D. Šakalienės pranešimui ir ragino vasltybės institucijas atvirai bendradarbiauti bei sąžiningai traktuoti NVO sektorių. Seime netrukus bus svarstomi NVO Paramos bei NVO įstatymai, iš kurių Seimo narė tikisi svaraus indėlio reglamentuojant NVO sampratą bei paramos mechanizmą.
 
Norvegijos Nevyriausybinių organizacijų asociacijos Generalinė sekretorė Birgitte Brekke palygino Lietuvos ir Norvegijos nevyriausybinių organizacijų situaciją bei pasidalijo patirtimi apie valdžios institucijų ir verslo partnerystę. Pasak B.Brekke, Norvegijos NVO yra labai vertinamos valdžios sektoriaus, visuomenė aktyviai jas remia, o narystės jose siekia milijoninius skaičius.

Nevyriausybinio sektoriaus bei verslo ir valdžios institucijų partnerystės klausimus taip pat aptarė „Maisto banko“ plėtros ir komunikacijos vadovas Vaidotas Ilgius, pabrėžęs pačių NVO aktyvumo ir savivertės svarbą. Jis akcentavo, kad nevyriausybininkų vertinimas kaip prašytojų ištiesta ranka yra neadekvatus, tačiau ir pats sektorius turėtų kurti kitokį savo komunikacijos ir partnerystės stilių.

Konferenciją pasveikino Norvegijos ambasadorius Lietuvoje Leif Arne Ulland, Žmogaus teisių stebėjimo instituto valdybos pirmininkas Dainius Pūras, Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėja Gaja Bartusevičiūtė. Konferenciją užbaigė nevyriausybinių organizacijų ekspertų pasisakymai ir bendra diskusija, kurioje buvo aptarti nepaisant gripo epidemijos gausiai susirinkusiai auditorijai rūpimi klausimai. Tarp diskusijos dalyvių buvo Globalios iniciatyvos psichiatrijoje direktorė Karilė Levickaitė, Paramos vaikui centro direktorė Aušra Kurienė, Lietuvos gėjų lygos vadovas Vladimiras Simonko, Transparency International Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas. Taip pat su nevyriausybininkais diskutavo Finansinių mechanizmų valdybos atstovė Patrizia Brandellero.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *